طرح تولید و توزیع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان

به پیشنهاد اتحادیه تعاونیهای صنعت خوراک دام،طیوروآبزیان کشور و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام مقرر گردید در صورت تصویب ، تولید و توزیع انواع خوراک دام آماده توسط کارخانجات واجد شرایط و بصورت آزمایشی در چهار استان مازندران ، گلستان ، فارس و اصفهان با دریافت نهاده های تولید از شرکت پشتیبانی آغاز گردد