طرح تولید و توزیع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان

<p>به پیشنهاد اتحادیه تعاونیهای صنعت خوراک دام،طیوروآبزیان کشور و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام مقرر گردید در صورت تصویب ، تولید و توزیع انواع خوراک دام آماده توسط کارخانجات واجد شرایط و بصورت آزمایشی در چهار استان مازندران ، گلستان ، فارس و اصفهان با دریافت نهاده های تولید از شرکت پشتیبانی آغاز گردد</p>

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون متمرکز

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی طی شماره 34260/20 مورخ 20/11/93 ابلاغ گردید.بر اساس این قانون کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در در رده صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی قرار گرفته و مشمول سیاست های بخش کشاورزی میباشند.

توزیع علوفه

توزیع علوفه به شکل مدت دار به کارخانجات خوراک دام ،طیوروآبزیان با معرفینامه تشکل مربوط استانی آغاز گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر این شرکت تماس یا مراجعه فرمایید.

وظایف بخش کشاورزی متمرکز شد.

<p>هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده 5 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد .بر اساس بندهای الف و ب ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی،گیاهان دارویی،محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایفی از جمله تدوین راهبردها،سایت ها ،دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالا ها و صنایع تبدیلی بلا فصل خواهد بود.(آرمان امروز دوشنبه 12 اسفند 92)</p>