قیمت روز محصولات

شماره نام محصول مبدا ارسال قیمت نحوه پرداخت تاریخ
31 کنجاله آفتابگردان بنادر شمالی موجود
30 کنجاله تخم پنبه - موجود
29 سبوس گندم - موجود
28 انواع پلت بایندر - موجود
27 پودر جوجه فرآوری و غنی شده ساری موجود
26 گندم دامی وارداتی بنادر شمالی موجود
23 ملاس نیشکر اهواز موجود
22 ذرت وارداتی بنادر شمالی و امام موجود
17 ملاس چغندر - موجود
16 کنجاله سویا وارداتی بندر امام موجود
14 ختن و باکاس1 اهواز موجود