توزیع علوفه

توزیع علوفه به شکل مدت دار به کارخانجات خوراک دام ،طیوروآبزیان با معرفینامه تشکل مربوط استانی آغاز گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر این شرکت تماس یا مراجعه فرمایید.